Tour Đảo

Tour Đảo

TOUR 3 ĐẢO ĐẸP NHẤT PHÚ QUỐC

  • Thời gian: 8:00-16:30
  • Tham quan Nam Đảo
850,000đ
640,000đ
Xem chi tiết

TOUR CANO 4 ĐẢO + CÁP TREO HÒN THƠM

  • Thời gian: 8:00-16:30
  • Tham quan Nam Đảo
1,300,000đ
1,200,000đ
Xem chi tiết

TOUR CANO 3 ĐẢO + ĐI BỘ DƯỚI BIỂN

  • Thời gian: 8:00-16:00
  • Tham quan, ngắm cảnh
2,090,000đ
1,850,000đ
Xem chi tiết

TOUR 4 ĐẢO + CÁP TREO HÒN THƠM + ĐI BỘ DƯỚI BIỂN

  • Thời gian: 8:00-17:00
  • Tham quan, ngắm cảnh
2,650,000đ
2,450,000đ
Xem chi tiết
Back top